FAQ

Veelgestelde vragen/ faq’s

1. Definitie ozon:
Ozon is een allotrope vorm van zuurstof. Het molecuul O3 wordt geproduceerd door de activering van het zuurstofmolecuul, volgens de endotherme reactie:
64.800 cal + 3 O3  2 O2 H = 68 kilo cal.
Om twee ozonmoleculen te vormen, heb je drie zuurstofmoleculen nodig. Kleine concentraties ozon (in de orde van grootte 0,2 mgO3/m3 lucht) zijn voldoende om het voordeel van sterilisatie in openbare omgevingen te kunnen meten.

2. Eigenschappen van ozon:
Ozon wordt op industrieel gebied steeds vaker gebruikt als desinfecteringsmiddel dankzij de sterke anti-bacteriële en anti-fungale werking.
Het desinfecterende vermogen van ozon zijn onweerlegbaar, aangezien reeds decennia lang gebruik wordt gemaakt van ozon bij het bewaren van bederfelijke waren. Tegenwoordig wordt ozon toegepast in airconditionings- en ventilatiesystemen en op andere plaatsen waar risico is op bacteriologische besmetting, zoals ziekenhuizen, scholen, kleedkamers, toiletten, badkamers, vergaderzalen en sportscholen.
Ozon heeft geur neutraliserende eigenschappen en wordt hiervoor veelvuldig toegepast om het milieu gezond te maken/ houden. Gebruikelijke geurproblemen veroorzaakt door drukte van mensen, vochtigheid, tabak, dieren etc. worden door toepassing van ozon verholpen.

3. Voordelen van ozon:
Ozon (in lage concentraties) heeft een zeer snelle werking bij het toepassen als desinfecterings- en/ of ontsmettingsmiddel in lucht en water. Het is effectief in het elimineren van schimmels, bacteriën en protozoa. Bij afbraak van chemische verbindingen zoals vluchtige organische stoffen, komen slechte geuren vrij. Extra voordeel van ozon-desinfectie is het neutraliseren/ verwijderen van geuren.

4. Industriële productie van ozon:
De fundamentele regel bij het toepassing van luchtbehandelingen met ozon wordt gemaakt op basis van:

a- Omgeving waar permanent mensen aanwezig zijn
In deze situatie mag de ozonconcentratie volgens de huidige wereldregelgeving niet hoger zijn dan 0,01 ppm in deze omgeving.
In deze situatie, waarin het volume van de omgeving constant is, moeten we vooral weten:

1. Het volume van de te behandelen omgeving
2. Het gemiddeld aantal mensen welke hier aanwezig zijn
3. De activiteit die plaatsvindt

Deze factoren zijn nodig voor bepaling van de minimaal noodzakelijke ozonproductie om deze omgeving permanent te behandelen.

b- Omgeving waar geen mensen permanent verblijven
In deze situatie kunnen we concentraties tussen 0,1 en 0,2 ppm toepassen, afhankelijk van behoefte.

5. Verschil tussen ozon gevormd in de atmosfeer vanuit andere substanties en ozon gegenereerd door ozongeneratoren:
Ozon “O3” is een variant van zuurstof welke in de atmosfeer voorkomt en essentieel is voor behoud van leven op onze planeet.
Ozon wordt door ozongeneratoren geproduceerd uit zuurstof electrische te ontladen, vergelijkbaar met productie tijdens onweer (na een storm is er een vergelijkbare karakteristieke geur).

6. Concept met ozonisatie met laag coëfficiënt
Het is de ozonisatie welke wordt gebruikt voor omgevingsbehandelingen en desinfectie van drinkwater.
De ozonconcentratie in lucht wordt gemeten in mgO3/m3 lucht. Dit maakt ozonverrijkingen in luchtomgevingen op plaatsen waar mensen komen mogelijk. Het specifieke van onze systemen in vergelijking met anderen is de totale afwezigheid van radioactiviteit en niet detecteerbare emissieniveaus van parasitaire stikstofoxiden.
Wij produceren ozon in koude omgeving met matige spanningen. In vergelijking met andere systemen die hete omgevingen en hoge spanningen toepassen. We bieden een breed assortiment ozongeneratoren voor lucht- en omgevingsbehandelingen.

7. Toepassing van ozon:
Ozon heeft tal van toepassingen en voordelen, zoals het verminderen van bacteriële belasting die in alle gebouwen en omgevingen aanwezig zijn, door de sterk bacteriedodende werking van ozon. Ook is het in staat door lucht verspreide ziekten te voorkomen en onaangename geuren te elimineren, dit door toediening van kleine concentraties ozon.

8. Ozonschade:
Onze ozongeneratoren voor huishoudelijk of industrieel gebruik, vast of draagbaar, voor behandelingen van lucht of water, worden vervaardigd met de hoogste kwaliteits- en veiligheidsgaranties.
De apparaten welke wij leveren zijn tijdens productie intern gecontroleerd en na productie gecontroleerd met precisie instrumenten om ozonemissies van iedere generator te allen tijde te kunnen beheersen.
Alle apparaten worden vervaardigd volgens de richtlijnen opgesteld door de bevoegde norm UNE 400-201-94, waardoor het gebruik tot een maximum coëfficiënt tot 0,05 ppm mogelijk is.
Door onze ervaring adviseren we toepassingen van 0,02 ppm aan, wat ervoor zorgt dat vereiste limieten nooit worden overschreden, aangezien ozonisatie ook gewoon plaatsvindt door contacttijd van ozon in de normale omgeving. We verkrijgen met deze lage concentraties goede resultaten zonder enig type risico voor de gezondheid. We kunnen bevestigen dat er geen risico’s op gevaar van toxiciteit voor mensen in een geozoniseerde omgeving door onze apparatuur en berekeningssystemen zijn.

9. Duur van de ozon:
Ozon accumuleert niet, dus na een periode van maximaal 20 minuten ontleedt het en wordt getransformeerd in zuurstof, dit op basis van een reeks voorwaarden zoals druk en temperatuur van de te behandelen omgeving. Om deze reden kan ozon niet worden verpakt voor transport.

10. Hoe detecteert u een teveel aan ozon in een gesloten omgeving:
Onze werkfilosofie is erop gericht om onze apparatuur te laten werken bij lage ozonconcentraties en nooit de limieten van 0,05 ppm = 0,1 mgO3 te laten overschrijden, wat tevens de meest veeleisende limiet door de huidige wetgeving is. Onze controle wordt niet uitgevoerd door productiecontrole of controle van het residu, maar door controle van het gewenste resultaat.
De restmeet methodieken in zowel lucht als water zijn nauwelijks bruikbaar, omdat onze berekeningssysteem is gebaseerd op de afwezigheid van residuen, maar op het gewenste resultaat.
Door het gehele proces zoveel mogelijk te veréénvoudigen, van calculatie, installatie, onderhoud en eigen controle, voorkomen we dat onze gasten in huizen, horeca en winkels constant eigen metingen hoeven te verrichten. Deze werkwijze is uniek en vormt de ruggengraat van onze filosofie, gebaseerd op ozonisatie met een lage coëfficiënt.
Er zijn meerdere tabellen voor toegestane concentraties ozon in omgevingen waar mensen 8 uur per dag verblijven, echter ons systeem is gericht op het desinfecteren en geurverwijdering van deze omgevingen, zonder de 0,05 ppm te bereiken, welke wordt aanbevolen door de strengste regelgeving.

11. Is ozon goed of slecht voor de gezondheid:
Er is geen enkel risico op gevaar of toxiciteit voor mensen in een geozoniseerde ruimte met gebruik van onze apparatuur en berekeningssystemen.

12. Is ozon kankerverwekkend:
Volgens de classificatie van het toxicologisch gegevensblad is ozon slechts een irriterend middel (Xi). Deze classificatie als irriterend middel heeft uitsluitend betrekking op de concentraties in de lucht, dwz op de problemen die voortvloeien uit inademing, die afhangen van de concentraties waaraan mensen worden blootgesteld, evenals de tijdsduur van blootstelling.
De waarden uitgegeven door WHO (World Health Organisation) en waarop de voorschriften zijn gebaseerd, waaronder grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan chemische stoffen in de VLA (Environmental Limit Values) en aangenomen door Nationaal Instituut voor veiligheid en hygiëne tijdens werk (Ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken), adviseert voor het grote publiek een maximale ozonconcentratie van 0,05 ppm (0,1 mg/m3) bij blootstelling van 8 uur per dag.

13. Ozon als ontsmettingsmiddel:
Het desinfecterende vermogen van ozon is veruit superieur aan dat van chloor en na fluor (dat niet industrieel kan worden gebruikt) het meest effectief. Ozon steriliseert de lucht en verrijkt deze met zuurstof.

14. Veiligheid van ozon als ontsmettingsmiddel:
Vanwege het grote oxiderende vermogen van ozon, is het in goed gedoseerde hoeveelheden het best beschikbare desinfectiemiddel, dat alle soorten bacteriën (de reproductie ervan), microben, schimmels en vluchtige organische stoffen verwijdert.
Ozon vermindert de agressiviteit waarmee virussen van de SARS-COV-2- familie, waaronder het coronavirus, infecteren / aanvallen, waardoor de snelle verspreiding ervan afneemt. Dwz. Als een verdedigingsmiddel optreden en u ertegen beschermen.
In lucht ontleedt het gemakkelijk en zeer snel, onder normale omstandigheden van druk en temperatuur. De desinfecterende werking is gebaseerd op de vernietiging van kolonies en micro-organismen (bacteriën, sommige virussen, schimmels, algen, sporen) die veel ziekten veroorzaken.

15. Hoe beinvloedt ozon virussen en bacteriën:
De desinfecterende werking is gebaseerd op de vernietiging van kolonies en micro-organismen (bacteriën, sommige virussen, schimmels, algen, sporen) die veel ziekten veroorzaken. Ozon vermindert de verspreidingssterkte van sommige virussen, dwz het werkt als verdedigingsmiddel tegen deze virussen.

16. Is het desinfecteren van koude ruimtes met ozon veilig:
Het gebruik van ozon in koelcellen is essentieel geworden bij het conserveren van bederfelijke producten, zoals vlees, vis, eieren, fruit, kaas, etc..
Het is interessant om rekening te houden met mogelijke problemen en hun oplossingen. Kou alleen lost het conserveringsprobleem niet op. Hoewel het kiemen van verrotting immobiliseert, herwinnen ze hun kracht wanneer ze zelfresistent worden, zodra ze een gunstig klimaat vinden. Het verzacht vrijkomen van geuren, maar elimineert niet. Ontgeuring en desinfectie van koelcellen gaat over het algemeen samen.

17. Prestaties van ozon als ontsmettingsmiddel in water:
Één van de belangrijkste toepassingen van ozon bij de behandeling van drinkwater is de sterilisatie van alle vormen van bacteriën en virussen, sedimenten, eliminatie van smaken, geuren en kleuren, oxidatie van overige watervervuiling door chemische stoffen. Ozon is zo’n sterk kiemdodend middel dat er slechts een paar micro-organismen per liter nodig zijn om de werking van het kiemdodend karakter te meten. Dwz, het ozonmolecuul is één van de krachtigste oxidatiemiddelen bekend (na fluor) met een reactiesnelheid die drieduizend keer hoger is dan die van chloor. Hierdoor oxideert ozon ijzer, mangaan en andere zware metalen. Vernietigd virussen, bacteriën, schimmels, sporen, algen en protozoa.
Het is geschikt voor het afbreken van detergenten, pesticiden, trihalomethanen en vele andere in water aanwezige organische stoffen. Bovendien neutraliseert het cyanide, ammoniak, nitrieten en ureum. Dit alles maakt het zeer geschikt voor de behandeling van alle soorten water, omdat het de gemeenschappelijke eigenschappen van water herstelt en allerlei smaken, kleuren en vreemde geuren verwijdert.

18. Choor versus ozon, wat is krachtiger:
Het ozonmolecuul is één van de krachtigste oxidatiemiddelen die bekend is (na fluoride), met een reactiesnelheid drieduizend keer hoger dan die van chloor.

19. Is het desinfecteren van het zwembadwater met ozon veilig:
De behandelingsmogelijkheden van zwembadwater om onszelf te beschermen tegen risico’s die voortvloeien uit aanwezige pathogene organismen, zijn dezelfde als die ons ter beschikking staan voor de processen van waterzuivering in het algemeen.
Met ozon krijg je:
a. Totale vernietiging van fenolen
b. Totale vernietiging van schoonmaakmiddelen
c. Bijna totale vernietiging van stoffen afkomstig van chloor
d. Volledige ontkleuring van water
e. Eliminatie van onaangename smaken en geuren
Overige voordelen ozon in vergelijking met chemische producten:
a. Puur, kristalhelder water met een aangename blauwe kleur
b. Geen irritatie van ogen, huid of slijmvliezen
c. Geen verandering van PH
d. Geeft geen geur of smaak af aan het water

20. Hoe werkt ozon met geuren:
De ozon-geur verwijderende werking is niet te wijten aan een éénvoudig camouflage-effect van de geur, maar is een echte chemische vernietiging.
De lucht in een gesloten openbare omgeving, waar grote toestroom van publiek is verandert en wordt dunner naarmate het zuurstofgehalte afneemt. Aangetoond is dat bij toediening van ozonconcentraties van 0,01 ppm, het aantal luchtveranderingen wordt verminderd. Kortom, ozon vernietigt, vanwege zijn grote oxiderende kracht allerlei onaangename geuren en heeft de grootste werking tegen geuren van organische oorsprong.

21. Hoe verwijdert ozon nare geurtjes:
Zijn werking voor eliminatie van slechte geuren (deodorisering) wordt niet vergregen door de geur te verdoezelen, maar door echte chemische vernietiging ervan, waardoor de meeste geuren van anorganische oorsprong worden geëlimineerd.
Kleine concentraties ozon elimineren geuren van lichaamsafscheidingen, koken, voedselverwerking, tabak etc. en zet giftig koolmonoxide om in onschadelijke kooldioxide.

22. Komen de slechte geuren terug zodra ze zijn verwijderd:
Ze komen alleen terug als hun herkomst niet is verwijderd. Met de werking van ozon worden slechte geuren vernietigd en geëlimineerd, maar als we de ozongenerator uitschakelen of verwijderen, komen de geuren weer tevoorschijn, zolang de veroorzaker op de plaats aanwezig is, denk bijvoorbeeld aan beschimmelde muren.