Over ozon

De werking van ozon

Ozon geïntroduceerd in elk type omgeving, voert drie fundamentele acties uit:

  1. Antimicrobiële werking
  2. Deodoriserende werking
  3. Oxygenale werking

1. Antimicrobiële werking

Dit is misschien wel de belangrijkste eigenschap van ozon en de reden dat er meer toepassingen worden toegekend aan het concept microbe. Zoals bekend, is het in principe zeer breed. Microben zijn alle levensvormen die niet door het menselijk oog kunnen worden gezien en het gebruik van een microscoop is vereist om deze te observeren.

Deze levende wezens blijven vaak op allerlei soorten oppervlakken zitten, in allerlei vloeistoffen, of zwevend in de lucht geassocieerd met kleine stofdeeltjes. Kleine druppeltjes vloeistof in een suspensie van allerlei besmettelijke ziekten, vooral in gesloten plaatsen waar veel mensen zijn en waar de lucht heel langzaam vernieuwd wordt.

De bestrijding van sommige van deze micro-organismen, pathogenen genoemd vanwege hun vermogen om besmettelijke ziekten te veroorzaken, is een grote zorg voor de mens. Er zijn honderden methoden ontdekt waarop dit kan gebeuren en voor dit doel chemische stoffen ontwikkeld, welke worden gebruikt. Deze leveren positieve resultaten om de hoeveelheid ziekteverwekkers te verminderen; in termen van desinfectie, sanitaire voorzieningen, asepsis, antisepsis, etc.

Ozon, door zijn oxiderende eigenschappen, kan worden beschouwd als één van de snelste en efficiëntste antimicrobiële middelen die bekend zijn. Vanwege zijn werking heeft het een breed spectrum dat de eliminatie omvat van:

  • A. Bacteriën (anti-bacterieel effect)
  • B. Virussen (anti-viraal effect)
  • C. Schimmels (anti-fungaal effect)
  • D. Sporen (anti-sporen effect)

A. Bacteriën (anti-bacterieel effect)

Sinds het begin van de 20e eeuw, wordt ozon gebruikt voor waterbehandeling.

Momenteel gebruiken we het, zowel voor de behandeling van alle soorten water als voor de behandeling van omgevingen.

Een van de belangrijkste voordelen van ozon in vergelijking met andere anti-bacteriële middelen is dat het effect duidelijk is bij lage concentraties (0,01 p.p.m. of minder) en tijdens zeer korte blootstellingsperioden. Zelfs bij zeer lage ozonconcentraties (in de orde van 0,01 p.p.m.) is een bacteriostatisch effect al perfect waarneembaar.

Het verschil tussen een bacteriedodend effect en een bacteriostatisch effect is eenvoudig: een bacteriedodend middel is in staat bacteriën te doden en een bacteriostatisch middel doodt ze echter niet. Het voorkomt wel dat ze zich voortplanten, waardoor de groei van hun populaties snel wordt vertraagd.

Hoewel het in theorie heel verschillende effecten zijn, vermindert het een populatie van bacteriën (zonder of met voortplantingscapaciteit) dus in de praktijk hetzelfde. In feite baseren anti-bacteriële middelen, die net zo belangrijk zijn als sommige antibiotica, hun kracht op een bacteriostatische werking.

B. Virussen (anti-virale effect)

Virussen zijn microscopisch kleine deeltjes die bestaan uit erfelijk materiaal, verpakt in een eiwitomhulsel. Virussen worden pas biologisch actief als ze cellen van levende organismen binnendringen.

Virussen zijn schadelijk en kunnen ziekten veroorzaken bij organismen die ze aanvallen; zoals griep, catarra, mazelen, pokken, waterpokken, rubella, polio en vele andere als gevolg van virussen.

Ozon oxideert de eiwitten in hun omhulsel en verandert hun driedimensionale structuur. Wanneer dit gebeurt kan het virus zichzelf niet verankeren aan een gastheercel aangezien het zijn verankeringspunt niet herkent. Wanneer het virus onbeschermd is en niet in staat is zich voort te planten, sterft het.

In tegenstelling tot bacteriën is er een anti-virale effect waarneembaar bij lagere ozonconcentraties dan een bacteriedodende werking, dit komt omdat de complexiteit van het virale omhulsel minder is dan die van de bacteriële wand.

C. Schimmels (anti-fungale effect)

Er zijn bepaalde soorten fungi, oftewel schimmels, die het vermogen hebben om ziekten te veroorzaken bij de mens. Vele anderen zijn in staat om veranderingen te veroorzaken in ons voedsel waardoor ze niet geschikt zijn voor consumptie.

Hierdoor is het interessant om deze pathogene vormen, waarvan de sporen in allerlei omgevingen zwermen, te beheersen en te elimineren.

Ozon biedt ons de mogelijkheid om ze te elimineren door zijn oxiderende werking die onomkeerbare cellulaire schade veroorzaakt.

D. Sporen (anti-sporen effect)

Er bestaan enkele schimmels en bacteriën die, wanneer de omstandigheden ongunstig zijn voor hun ontwikkeling, een dikke omhulling om hen heen vormen en hun metabolische activiteit verlammen. Dat terwijl ze inactief blijven. Wanneer de overlevingsvoorwaarden weer gunstig zijn, keren ze terug naar hun normale vorm en herstelt hun metabolische activiteit.

Deze vormen van resistentie staan bekend als sporen en zijn kenmerkend voor bacteriën die even pathogeen zijn als diegenen die tetanus, gasgangreen, botulisme en anthrax veroorzaken.

Dit type resistentiemechanisme maakt het erg moeilijk om hiertegen te vechten. Behandelingen die nuttig zijn in andere gevallen, zoals hoge temperaturen en een veelvoud aan antimicrobiële stoffen, worden niet meer effectief.

Ozon kan bij hogere concentraties de weerstand van sporen beëindigen.

Hierdoor is het interessant om deze pathogene vormen, waarvan de sporen in allerlei omgevingen zwermen, te beheersen en te elimineren.

2. Deodoriserende werking

De deodoriserende werking is een van de best bewezen eigenschappen van ozon. Dit komt door het nut in alle soorten openbare gebouwen en bij behandeling van industriële geuren.

Ozon heeft de eigenschap om slechte geuren te vernietigen door de oorzaak ervan rechtstreeks aan te vallen, dit zonder enige andere geur toe te voegen. Om dit laatste te bereiken is het uiterst noodzakelijk om de ozonconcentratie, die nodig is voor de locatie, niet te overschrijden. Als deze zeer hoog is, blijft er een sterk resterende ozonconcentratie in de lucht achter en dit zorgt voor een bepaalde geur.

Wat is de oorzaak van nare geuren? Op gesloten plaatsen met een grote toestroom van publiek is de oorzaak meestal een organische stof in de suspensie en de werking van verschillende micro-organismen daarop, zoals de typische geur van mensen, vochtigheid, tabak, voedsel, etc.

Ozon bestrijdt beide oorzaken. Aan de ene kant oxideert het organische materiaal en bestrijdt het ook door ozonolyse. Aan de andere kant bestrijdt het de microben die zich ermee voeden. Er is een breed scala aan geuren die door ozon kunnen worden aangetast. Het hangt allemaal af van de aard van de geur veroorzakende stof. Ozon neutraliseert deze geuren.

Het resultaat van een juiste ozonisatie is dat op slecht ruikende plaatsen de frisse geur terugkeert.

3. Oxygenatie/ zuurstofverrijking

In publieke ruimtes en slecht geventileerde ruimtes, is luchtverdunning vaak merkbaar als gevolg van zuurstofgebrek. Dit identificeren we gewoonlijk als ‘muffe lucht’.

Door zijn grotere vermogen draagt ozon bij aan het verbeteren van de efficiëntie van de cellen van superieure organismen. Dit betreft het gebruik van de beschikbare zuurstof (verrijking) door het stimuleren van verschillende enzymen die bij deze processen betrokken zijn.

Ozon, wat is het en hoe werkt het?
Het OZON-molecuul, O3, wordt gevormd door toevoeging van een zuurstofvrij atoom aan een zuurstofmolecuul. Het is een natuurlijk bestanddeel van schone en droge lucht en het snelste en meest effectieve natuurlijke desinfecteringsmiddel.

Het desinfecterende vermogen is veruit superieur aan dat van chloor en, op fluor na, is OZON het meest effectief. Het laat geen residuen of bijproducten achter en is milieu vriendelijk. Het is essentieel voor leven op aarde en praktisch niet aanwezig op vervuilde plaatsen.

Vrije atomen, en bijgevolg ozon, zijn het resultaat van de dissociatie van zuurstofmoleculen wanneer ze worden blootgesteld aan een sterke elektrische schok.

Met een uitzonderlijk voordeel ten opzichte van elk ander oxidatiemiddel; het behandelde medium is niet geladen met nieuwe ongewenste chemische bijproducten omdat het door zijn zelfvernietiging verandert in zuivere zuurstof.

Weten hoe ozon werkt bij het desinfecteren en deodoriseren van water en lucht

Wat is ozon:
Ozon O3 is een stof waarvan het molecuul bestaat uit drie zuurstofatomen. Het is kleurloos en komt voor in de lucht die wij inademen.

Volgens de WHO (World Health Organisation) is ozon één van de meest efficiënte desinfecteringsmiddelen voor alle soorten micro-organismen, zoals virussen en bacteriën en specificeert dat met ozonconcentraties van 0,1 – 0,2 mg/l een inactivatie van 99% van rotavirussen en poliovirussen wordt bereikt.

Ozonbehandelingen zijn essentieel voor effectieve geurneutralisatie. Het roeit slechte geuren uit en zuivert het milieu.

Hoe gaat het in zijn werk:
Vanwege het grote oxiderende vermogen van ozon maakt het verwijdering mogelijk van alle soorten microben, bacteriën, schimmels en is het daarom het beste desinfecteringsmiddel. Vanwege dit oxiderend vermogen breekt het de celwand van micro organismen en komen de bestanddelen van de cel bloot te leggen zonder enige verdediging, bovendien beschadigt ozon de cellulaire DNA en RNA van deze micro-organismen, waardoor virussen worden gedeactiveerd.

Ozon vermindert ook de agressiviteit waarmee virussen van de SARSCOV-2- familie, waaronder het coronavirus infecteren, waardoor de snelle verspreiding afneemt en als verdedigingsmiddel werkt.
Ozon laat geen vervuilende resten achter, zoals andere chemische producten en bereikt vanwege zijn gasvormige aard iedere hoek van de behandelde ruimte.

Ozonbehandelingen voor zowel lucht als water zijn volkomen veilig en onschadelijk voor de gezondheid van de mens, dier en plant met behulp van de apparatuur die wij installeren en de behandelingsrichtlijnen die wij toepassen. Het systeem is gebaseerd op ozonisatie met een lage coëfficiënt: onze apparatuur werkt altijd met lage ozonconcentraties en overschrijdt nooit de limieten van 0,05 ppm = 0,1 mgO3/m3, wat de strengste limiet is toegestaan in de huidige wetgeving.

Ozoned streeft en adviseert een aanzienlijk lagere concentratie van 0,02 ppm dat er voor zorgt dat vereiste limieten nooit zullen worden overschreden en realiseert hiermee goede resultaten zonder enig gezondheidsrisico.
Alle toegepaste apparatuur is vervaardigd volgens de richtlijnen opgesteld in UNE 400-201-94 STANDARD.